Aleksander,
elektriker

”Jeg blev afklaret med, at jeg gerne ville være elektriker i slutningen af 3.g. – og jeg har ikke fortrudt mit valg.”

Aleksander,
elektriker

”Jeg blev afklaret med, at jeg gerne ville være elektriker i slutningen af 3.g. – og jeg har ikke fortrudt mit valg.”

Elektriker

På uddannelsen opnår du et bredt kendskab til de forskellige elektriske produkter og hvordan de elektriske systemer virker, som du kan bruge, når du skal rådgive dine kunder. Du installerer mindre elektriske anlæg og sørger for, at der er lys i de små hjem.

Du kan tænke ud af boksen. Du har flair for IT, da du skal kunne installere og vedligeholde computerstyrede systemer, og du kan lide at få ny viden.

Se video

Hvorfor har du valgt denne uddannelse?

Jeg valgte denne uddannelse, da jeg gerne vil være maskinmester, men samtidig ville jeg gerne have noget erhvervserfaring, inden jeg gik i gang med maskinmester. Da jeg var 16 år, var jeg ikke klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse, og derfor startede jeg på en gymnasial uddannelse. Jeg blev mere afklaret med, at jeg gerne ville være elektriker i slutningen af 3.g. og har ikke fortrudt mit valg.

Hvilke fordele ser du i at kombinere din gymnasiale uddannelse med EUD?

Det giver mig nogle muligheder, da jeg både har haft en uddannelse med et højt fagligt niveau og samtidig får jeg erhvervsmæssig erfaring og en håndværkeruddannelse, som er med til at stille mig bedre i fremtiden. Jeg har et mål om at blive maskinmester, og ser det som en klar fordel, at jeg har nogle andre kompetencer med på uddannelsen end at være ”boglig”. Og da maskinmesteruddannelsen har noget med strøm og styring, ser jeg det som en klar fordel at have en elektrikeruddannelse.

Hvad elsker du mest ved din uddannelse?

At jeg får lov til at lave et stykke ”håndværk” i stedet for at det hele foregår i et lokale med undervisning – jeg kan rigtig godt lide at blive udfordret på nogle andre punkter. Det er også fedt at være i en klasse, hvor aldersforskellen er så stor, hvor de ældre har noget erfaring som de gerne vil dele ud af og hjælpe en, hvis man har brug for det.

Læs mere om uddannelsen

Hvis du synes, at elektrikeruddannelsen lyder som noget for dig, kan du læse meget mere lige her.

Læs mere

Vil du vide mere om uddannelsen?
Bliv kontaktet af en studievejleder